Wednesday, March 8, 2017

Börne

Börne [ber-] Ludwig, 1786—1837, něm. spisovatel a publicista, mluvčí předbřeznové radikální dem. maloburž. Za Mettemicha emigroval do Paříže. Zakl. něm. fejetonové div. kritiky a průkopník polit, bojové žurnalistiky. Borneo, indončsky Kalimantan — největší ostrov na Velkých Sundách a třetí nejvčtši ostrov na světě, 746 546 km2, 6,8 mil. obyv1. (hl. Da-jakové a Malajci). Hornaté vnitrozemí (Kinabalu, 4101 m n.m.) s ložisky kamenného uhlí, ropy, rud železa, man-

No comments:

Post a Comment