Monday, March 6, 2017

Banciková Maria

Banciková Maria, 1913-1962. sl. herečka v SND. Vytvářela hrdinské, dram. postavy. Překl. her z češtiny. Z.um. (1955).

No comments:

Post a Comment