Monday, March 6, 2017

Browningová

Browningová [brauny-] Elizabeth. 1806 až 1861, angl. básnířka, milostná ly-rička. Žena R. Browninga; napsala pro něho milostné Portugalské sonety. Z korespondence obou vyšel č. výbor Milý pane Browningu.

No comments:

Post a Comment